Kurs: AI-studier

Ønsker man å øke suksessratene i en organisasjon må man forske på hva det er som gir liv til organisasjonen.
Når disse betingelsene – eller rotårsakene til egne suksesser - brer om seg i organisasjonen, ser vi mulighetene til å bli virkelig gode.

Kurs i Appreciative Inquiry

I samarbeid med Sareptas tilbyr vi 2 kurs i Appreciativ Inquiry (AI). Her gis en grundig innføring i siste teori og praksis innenfor AI–feltet. Gjennom studiene vil studentene lære hvordan man kan utløse de beste potensialene hos mennesker, team og organisasjoner gjennom en styrkebasert tilnærming. Videre vil studentene få innblikk i læringsaktiviteter som er velprøvd innenfor AI gjennom innføring og trening i metoder som skaper ekte involvering

For mer informasjon og påmelding: Ai-kurs

 

Om kursene

Kurs 1:
Appreciative Inquiry – grunnleggende teori og metoder

Emne 1 inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer. Varighet: 4 dager fordelt på 2 moduler á 2 dager.

Kurs 2:
Appreciative Inquiry i arbeid med team

Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke AI og styrkebaserte endringsprosesser i arbeid med ledelse av team, i mindre personalgrupper og i skoleklasser. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåten i sine respektive organisasjoner. Emnet innebærer en fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og legger særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper. Varighet: 4 dager fordelt på 2 moduler á 2 dager.