Introkurs Prosessledelse

Få kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er nyttig.

Prosesslederkurs. 2+1 dager

Merk! Dette kurset kan settes opp i egen
virksomhet. Kan gjennomføres digitalt, fysisk eller en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. 

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner, team og organisasjoner kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, ta kloke valg, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

Prosessledelse kan defineres som ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet fra alle involverte.

Litt mer om kurset her:

 

Tid: 3 dager fordelt over to samlinger (2+1 dager).

Dato: Etter avtale

Sted: Lent sine lokaler i Oslo, hos oppdragsgiver eller digitalt

Pris: kr 14.900 per deltaker. (mva fritt)

Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte, så ledere i kommuner eller fylkeskommuner får dekket deler av kursavgiften gjennom KS sin støtteordning. 

 

Kontakt oss

 

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...