Chat with us, powered by LiveChat

2 dagers kurs i styrkebasert prosessledelse

Kurset er utviklet for å styrke ledere sin kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser

Styrkebasert prosessledelse

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi- og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

Kurset i styrkebasert prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne får innblikk i det styrkebaserte perspektivet knyttet opp mot prosessledelse, samt får trening i bruk av prosessuelle verktøy. Kurset skal gi deltakerne trening og inspirasjon til å ta i bruk tankegangen og metodene for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er et utdrag av Prosesslederstudiet som Lent tilbyr (www.prosesslederstudiet.no).

Kursinnhold

  • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
  • Ha innblikk i teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
  • Kjenne til og kunne bruke utvalgte prosessledelsesmetoder og verktøy
  • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
  • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for arbeid med grupper, avdelinger eller organisasjon

Info

  • Målgruppe: Ledere, prosjektledere og utviklingsaktører i offentlig og privat sektor
  • For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen eivind@lent.no/97573185

24. – 25. august 2017 kl 09-16.00

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...