NRK

Lent har bistått NRK Radio i strategisk arbeid mot å sikre overgangen til digital radio.

NRK Radiostrategi

NRK lanserer lanserer i disse dager flere nye digitale kanaler. Dette er et resultat av en lengre strategiprosess for NRK Radio som Lent har bidratt til fra starten av. Utfordringen handlet om hvordan NRK skulle sikre overgangen til digital radio, og oppnå Stortingets krav om 50{7d3d84d6ec1170de19adb2d3d25f1104c0515e24bf3c7edd84c13c83500d339c} digital lytting innen 2017. Dette kravet initierte en samtale om hvilke muligheter og utfordringer som lå i dette. Ambisjonen om å bruke muligheten til å lage verdens beste digitale radiotilbud krystalliserte seg som en attraktiv utfordring som svar på en krevende oppgave. Gjennom bred involvering og en åpen prosess har ledelsen i NRK Radio invitert hele organisasjonen til å bidra på veien mot å løfte radioen inn i en ny era. Resultatet er lansering av en rekke nye kanaler, og tilpassing av de eksisterende, rettet mot en nyansert og grundig forståelse av lytternes behov, adferd og ønsker.

NRK har i de siste årene lansert to nye radiokanaler – NRK P1+ og NRK P13 – og oppgradert en rekke andre av de eksisterende digitalkanalene. Forutsetningen fra NRKs ledelse var at dette skulle gjøres uten å øke kostnadene. Dette stilte helt spesielle krav til en god prosess i hele organisasjonen. Lent har hatt prosessledelse hele veien og bidratt betydelig til en vellykket strategi som gir gode resultater.
Marius Lillelien, NRK