Lillehammer kommune

Lillehammer kommune har gjennomført Prosesslederstudiet internt for ansatte i egen og omkringliggende kommuner.

Tjenesteområdet for psykisk helsearbeid og rusomsorg i Lillehammer kommune valgte å sende to ansatte til prosesslederstudiet i Oslo høsten 2018. Dette la grunnlaget for en kulturendring hos dette tjenesteområdet. Disse to ansatte som hadde rolle som henholdsvis avdelingsleder og fagkoordinator, begynte å jobbe annerledes inn mot grupper og tok i bruk «prosesslederspråket». Dette resulterte i at ledelsen så resultater og positiv endring som førte til et eget internstudie på Lillehammer.

De ansatte som tidligere hadde gjennomført prosesslederstudiet tok ansvar for å formidle denne informasjonen ut og tok i mot påmelding fra eget og andre tjenesteområder. Også fra nabokommuner kom det spørsmål om deltakelse og prosesslederstudiet ble da altså interkommunalt. De deltakende tjenesteområdene med ledere og nøkkelpersoner var psykisk helse og rusomsorg, tildeling og tilrettelagte tjenester. Pågangen var så stor at vi måtte si nei til flere interesserte.

Prosesslederstudiet ble gjennomført med dyktige prosessledere fra lent sammen med de to tidligere prosesslederstudentene i Lillehammer kommune. Dette gav en bred kunnskap der ny kompetanse og erfaring kunne deles på samme tidspunkt. Allerede etter første samling kunne vi se at metodikken ble brukt hos deltakerne og de ansatte samlet seg om at god prosessledelse er en viktig suksessfaktor for god tjenesteutvikling og bedre samhold.

Deltakerne på prosesslederstudiet har tatt studiet på alvor og er meget engasjert og opptatt av å holde kompetansen vedlike. De to tidligere studentene som gjennomførte studiet i Oslo skal nå sertifiseres som prosessledere og vil bli brukt som veiledere i eget tjenesteområdet. Allerede nå er de booket inn for å gjennomføre flere prosesser der de tar med de ferske studentene som ressurspersoner.

Ann Cathrin Rudsengen, Fag – og kvalitetskoordinator for tjenesteområdet psykisk helsearbeid og rusomsorg., Lillehammer kommune