Gausdal kommune

Gausdal kommune – prosesslederstudiet som internprogram for 34 ledere høsten 2018.

Kurset går over totalt 7 dager, fordelt over tre samlinger i en tidsperiode på 2-3 mnd.

Gausdal kommune har satt seg mål å bli en “styrkebasert kommune”, altså at de skal ta i bruk tilnærminger fra positiv psykologi-feltet og fra anerkjennende organisasjonsutvikling (Appreciative Inquiry). De har brukt Prosesslederstudiet som en måte å trene lederne sine på en anerkjennende, styrkebasert og kreativ måte å lede prosesser og møter på. Det har bidratt til å skape et felles begrepsapparat, metode/verktøykasse og felles tilnærming til utviklingsarbeid i kommunen.

Eksempler på sitater fra deltakerne:

Prosesslederstudiet har gitt oss et veldig godt faglig fundament i vår styrkebaserte organisasjonsutvikling. Kurslederne knytter teori og praksis sammen på en måte som gjør at vi kjenner oss kompetente og trygge nok til å ta i bruk de virksomme metodene og verktøyene vi får tilgang på.
– Marit Lang-Re, rådgiver folkehelse.

For å lykkes i utviklings- og endringsprosesser i kommunen vår, trenger vi å involvere medarbeidere (og innbyggere) på måter som får fram ressurser, styrker og det beste hos hverandre. Vi har forankret styrkebasert tilnærming i arbeidsgiverstrategien. Ledere, fagansvarlige og rådgivere (til sammen 30 stykker) gjennomfører 3 samlinger med styrkebasert prosessledelse. Kurset hjelper oss med grunnleggende verktøy og metodikk for involvering og samskapende prosesser. Kurslederne er svært flinke med folk! De er kunnskapsrike og pedagogiske, og varierer mellom noe teori, og mange styrkebaserte oppgaver og øvelser. Mellom samlingene jobber vi med oppgaver og verktøy. Kan anbefales!
– Rannveig Mogren, Kommunedirektør