Evry

Lent har bistått Evry i planlegging, design og gjennomføring av brukerprosesser ifm Evrys flytting til Fornebu.

Gjennom fusjonen av ERGO Group og EDB Business Partner til EVRY, ble flytting til nye lokaler på Fornebu en viktig brikke på veien mot å styrke Nordens største IT-selskap til å bli en foretrukket leverandør for sine kunder.

Lent bidro i planlegging, design og gjennomføring av brukerprosesser i de tidlige programmeringsfasene for prosjektet. I prosjektets siste faser har Lent hjulpet ledere og mellomledere i EVRY til å sikre at flyttingen blir en god opplevelse for deres 2200 medarbeidere som opplever en stor endring i sin arbeidshverdag. Det handler om å forstå og ta eierskap til det nye arbeidsplasskonseptet, møte motstand og sikre at de nye lokalene tas i bruk på en måte som sikrer at EVRY lykkes med å ta ut ønsket potensial.