Drammen kommune

«Utvikling og digitalisering, Drammen kommunes stabsenhet for digital transformasjon, porteføljestyring, organisasjonsutvikling, yrkesfagopplæring og kompetansesenter valgte i 2020 å skolere alle sine ca 40 ansatte i prosessledelse via Lent. 

Med oppstart av ny kommune og pandemisituasjonen i landet, og dermed en redusert aktivitet knyttet til våre planer, var tidspunkter det et egnet tidspunkt for å prioritere dette.

De ansatte i Utvikling og digitalisering skal være en motor i organisasjonens utviklingsmiljø og være pådrivere/medvirke i mange prosesser fremover. Vi vurderte at kompetanse og erfaring i ledelse og fasilitering av prosesser, vil kunne bidra til å nå kommunens visjoner og mål. De ansatte hadde ulikt kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag i utgangspunktet. De som har gjennomført Prosesslederstudiet  hos oss «ekspertene», bidrar nå med å løfte/coache de som trenger mer kunnskap og trening, samtidig som disse «ekspertene» har fått ytterligere skolering via Lent. All gjennomføring er gjort digitalt, noe som også har bidratt til påfyll i alles digitale verktøykasse. «Ekspertene» holder nå «prosesskafe» hver uke, slik at ny kunnskap og erfaringer kan deles i gruppen. Dette bidrar til at hele laget løftes, ut fra sitt individuelle utgangspunkt, på en trygg og kvalitativ god måte. Vi ser frem til videre evaluering av effekten tiltaket med å skolere et samlet rådgiverkorps på LENT`s prosesslederstudie har hatt. Takk til Lent for god gjennomføring og støtte!»

Lisbeth Bakken, Leder kompetansesenteret Drammen kommune