Internprogram Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet som internprogram for din organisasjon.

Vi gjennomfører nå Prosesslederstudiet lokalt ute hos kommuner, private bedrifter og offentlige organisasjoner. Noen arrangerer dette innenfor sitt tjenesteområde, andre på tvers av avdelinger eller som et program for ledergruppen. Mange velger også å gjennomføre et internprogram i forbindelse med sammenslåinger. Det eneste dere må gjøre er å stille med kurslokale og mat, samt samle 25-40 interne deltakere.

Mer info om selve prosesslederstudiet kan du lese her

Her er en tilbakemelding fra Lillehammer kommune, som våren 2019 gjennomførte et slikt internprogram.

Det er flere fordeler med å gjennomføre Prosesslederstudiet internt i egen organisasjon:

  1. Vi kan jobbe enda tettere på strategiske utfordringer som dere ønsker å løse og på å bruke metoder, verktøy og teori fra kurset underveis
  2. Deltakerprisen reduseres med kr. 3000 per deltaker sammenlignet med studiet som gjennomføres i Oslo. Lent sine utgifter til reise, kost og overnatting er bakt inn i den reduserte deltakerprisen.
  3. Dere slipper utgifter og tidsbruk til reise, kost og opphold til deltakerne.
  4. Enda større effekt av det man har lært og øvd på, ettersom det da blir mange som er med på å «dra lasset» og kommunisere på lik måte. Det kan være krevende å endre på bedriftskulturen.


Deltakerpris: kr 31.900

MERK! For de som jobber i kommunal sektor: Dette programmet er forhåndsgodkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere, prosjektleder og andre utviklingsaktører i kommunal sektor får dekket deler av deltakerprisen.

Minimum antall deltakere er 25 stk. Alle deltakerne får hvert sitt eksemplar av Prosesslederboka. PS! Vi vil også kunne koble kurset til 10-faktor og andre typer medarbeiderundersøkelser.

Virker det interessant med et internprogram i prosessledelse? Ta en uforpliktende prat med Eivind Nilsen i Lent eller send han en epost for å motta mer informasjon. Tlf: 97 57 31 85 / epost: eivind@lent.no. Vi er også tilgjengelig i chatten (nede til høyre)