Kurs: Treningssamling i prosessledelse

Vi tilbyr igjen treningssamling i Oslo for dem som er interessert i å få kjennskap, kunnskap og trening i prosessledelse.

Formål: 

  • Skape et læringsrom for prosesspraktikere som bidrar til at du lykkes som prosessleder i egen kontekst.
  • Bidra til å skape en kultur for arbeid med styrkebasert prosessledelse i egen organisasjon. 

Målsetninger

Vi er stadig på utkikk etter måter å gjøre kurs, studier og læringsprosesser mer nyttig og knyttet opp mot den praksisen deltakerne står i. I treningssamlingen vil derfor ha følgende læringsmål:

  • Trening i prosessledelse – deltakerne får prøvd seg som prosessledere for godt utprøvde prosessledelsesmetoder og -verktøy.
  • Kursing i metodikk og teoretisk fundament – korte sesjoner med innføring i det teoretiske fundamentet, metodene og verktøyene som blir brukt under samlingen
  • Tid til, fokus på og hjelp til egen utvikling og innovasjon- deltakerne har med seg egne ideer/prosjekter/spørsmål, som danner utgangspunkt for innholdet i de to dagene, og som de får hjelp fra de andre deltakerne til å videreutvikle.
  • Forankring for styrkebasert prosessledelse i egen organisasjon – hver deltaker inviteres til å ta med seg en kollega, for at det i etterkant skal bli lettere å praktisere styrkebasert prosessledelse i egen organisasjon.

Fokusspørsmål for samlingen:

Hvordan kan vi bruke deltakende metoder på måter som oppleves effektive og nyttige for alle som involveres?

  • Tid: 14-15 juni, 9-16 hver dag
  • Sted: DoGA, Oslo
  • Pris: Kr. 4900

Påmelding til apirami@lent.no